Ви сте овде
Насловна > Projekti > Vratimo osmeh deci bez roditeljskog staranja (Strana 2)

SRODNIČKI PORODIČNI SMEŠTAJ

Jedan od vidova alternativnog staranja za decu bez roditeljskog staranja je srodnički porodični smeštaj. To praktično znači da se se dete, u sitauciji kada je iz bilo kog razloga ostalo bez roditeljskog staranja, smesti u porodicu srodnika ili drugih bliskih lica koja su poznata detetu. Da bi se zasnovalo hraniteljstvo

   PODRŠKA FORMIRANJU  I OČUVANJU  IDENTITETA DETETA U HRANITELJSKOJ PORODICI-II DEO

Kompleksnost i izazovi u formiranju identiteta deteta u biološkoj porodici uslovljeni su brojnim faktorima i funkcionalnošću porodice, negovanju porodičnih vrednosti i  odnosu roditelja prema detetu.Koliki je tek izazov pred hraniteljskom porodicom?! Jedna od važnih hraniteljskih kompentencija odnosi se na razumevanje važnosti podrške detetu na hraniteljstvu u formiranju i očuvanju identiteta, što

PODRŠKA FORMIRANJU I OČUVANJU IDENTITETA DETETA U HRANITELJSKOJ PORODICI-I DEO

Razvoj ličnosti i formiranje identiteta odvija se kroz osam faza. Svaka faza ima svoje specifične razvojne zadatke i svaka predstavlja potencijalno kriznu situaciju. Faza sticanja osnovnog poverenja – traje tokom prve godine života. Osnovni zadatak je izgrađivanje osnovnog poverenja koje je temelj kasnijeg samoprihvatanja, ljubavi prema drugima i temelj nade. Poverenje se

Hraniteljica koja zaslužuje svako poštovanje…

Predstavljamo hraniteljicu koja zaslužuje svako poštovanje...   Hraniteljica T. Obradović je rođena 1975.g. Majka je troje odrasle dece i ima troje unuka. Ima svoju privatnu radnju, posao u kome je uspešna i može da ispolji kreativnost. Obratila se sa konkretnim zahtevom da se prijavi kao potencijalni hranitelj i nakon dobijanja potvrde za bavljenje

Ko su deca na hraniteljstvu?

Hraniteljstvo je privremeni oblik zaštite dece bez roditeljaskog staranja. Svrha hraniteljastva je jeste obezbeđivanje adekvatnog porodičnog okruženja u kome će ono rasti, razvijati se, vaspitavati, obrazovati, osposobljavati za samostalan život prateći svoje potencijale, odnosno imati iste šanse kao deca koja odrastaju sa svojim roditeljima. Ovaj oblik zaštite traje dok se

Motivi za bavljenje hraniteljstvom

‘’Gde je čovek, tu je i mesto za dobro delo.” Seneka S vremena na vreme u medijima se pojavljuju priče o deci bez roditeljskog staranja, koja žive u hraniteljskim porodicama, pri čemu se naglašavaju loše namere i postupci hranitelja, a naročito ističe finanisijki moment bavljenja hraniteljstvom.  Komentarišu se ‘’visoki’’ prihodi hranitelja, postavljaju

Finansijska podrška detetu bez roditeljskog staranja u hraniteljskoj porodici

Statistika govori da se više od 90 procenata dece i mladih bez roditeljskog staranja u našoj zemlji nalazi na smeštaju u hraniteljskim porodicama, a preostalih 10 procenata se nalazi u institucijama socijalne zaštite. Za decu i mlade bez roditeljskog staranja koji odrastaju u hraniteljskim porodicama država mesečno izdvaja određena novčana sredstva

ZAŠTO JE OBUKA ZA HRANITELJE POTREBNA?

Odrastanje deteta u okviru biološke porodice je važno za njegov razvoj.Kada biološka porodica ne obezbeđuje uslove za normalan i zdrav fizički, mentalni i socijalni razvoj deteta, obaveza države je da obezbedi podršku i pomoć porodici.Ako i pored pružene pomoći i podrške, primarna porodica ne brine adekvatno o detetu, država je

Dete i hranitelji  zajedno čitaju…

Hranitelji prolaze obuke kroz koje stiču znanja i veštine da pomažu deci da prebrode gubitke,  pomažu im  da se prilagode na nove uslove života,  pružaju podršku u prevladavanju  teškoća u  usvajanju znanja.Jedna od važnih aktivnosti kroz koje grade odnose, uspostavljaju bliskost je i savladavanje čitanja.Čitanje je neophodno za uspeh u

KAKO POSTATI HRANITELJ

Put od ideje do potvrde o bavljenju hraniteljstvom Sigurno je da postoje brojni načini na koje se može pomoći deci bez roditeljskog staranja da odrastu u zdrave i srećne osobe. Jedan od načina je da se izostanak brige i staranja u biološkoj porodici nadomesti kroz smeštaj u hraniteljskoj porodici. Da bi

Top