Ви сте овде
Насловна > Projekti > Vratimo osmeh deci bez roditeljskog staranja > Finansijska podrška detetu bez roditeljskog staranja u hraniteljskoj porodici

Finansijska podrška detetu bez roditeljskog staranja u hraniteljskoj porodici

Statistika govori da se više od 90 procenata dece i mladih bez roditeljskog staranja u našoj zemlji nalazi na smeštaju u hraniteljskim porodicama, a preostalih 10 procenata se nalazi u institucijama socijalne zaštite.
Za decu i mlade bez roditeljskog staranja koji odrastaju u hraniteljskim porodicama država mesečno izdvaja određena novčana sredstva za izdržavanje korisnika, kao i za naknadu za rad hranitelja. Visina naknade za izdržavanje deteta na hraniteljstvu pokriva osnovne potrebe deteta, a osim toga deca i mladi na hraniteljstvu ostvrauju pravo na džeparac, troškove prevoza do škole, nadoknadu za nabavku knjiga, troškove rekreativne nastave,nastave u prirodi, ekskurzije ili mature.


Naknada za izdržavanje dece na hraniteljstvu se isplaćuje oko 20. u tekućem mesecu za prethodni mesec. Visina naknade usklađuje se sa rastom troškova života na godišnjem nivou. Osnovni iznos nadoknade za psihofizički zdravo dete se uvećava ako se radi o detetu sa smetljama u razvoju ili sa zdravstvenim teškoćama.
U javnosti se sve češće vode polemike i u negativnom kontekstu komentariše u vezi sa primanjima hranitelja. Tražiti od hranitelja da rade bez nadoknade dovelo bi u pitanje hraniteljstvo. Svi koji razmišljaju da hranitelji ostvaruju neopravdano visoke zarade za račun brige o deci, trebalo bi da budu svesni činjenice da hranitelji rade izuzetno težak i složen posao, posao koji se ne završava za osam sati, već taje 24 sata svih 7 dana u nedelji. Ovaj posao se ne radi u kancelariji. Hranitelji otvaraju vrata svog srca i svog doma i stavljaju na raspolaganje detetu sve svoje resurse. Hraniteljsi nisu u radnom odnosu, nemaju platu, ne dobijaju naknadu ni za prekovremeni rad, slobodne dane, nemaju pravo na godišnji odmor i bolovanje, pravo da ne rade tokom prazika itd.

Za svoj rad hranitelji su odgovorni Centru za porodični smeštaj, koji ih prati, podržava, nadzire i kontroliše rad i po potrebi interveniše. Hraniteljima se pruža kontinuirana stručna podrška za obavljanje njihovih zadataka i dužnosti, a deca se redovno prate.

Prema Pravilniku o hraniteljstvu (“Sl. glasnik RS”, br. 36/2008 i 66/2022), hranitelji su u obavezi da vode evidenciju o utrošku sredstava namenjenih za izdržavanje dece. Hranitelji u radnu svesku upisuju podatke o zdravlju i napretku deteta, obrazovanju, značajnim događajima, kao i evidenciju o utrošku sredstava namenjenih za izdržavanje dece. Sveska se daje na uvid savetniku za hraniteljstvo koji prati porodicu i usmerava i koriguje njihov rad. Kao dokaz utroška sredstava hranitelji prilažu račune za plaćenu robu i usluge.

Priča o finansijskom aspektu hraniteljstva u drugi plan stavlja suštinu zaštite dece na hraniteljstvu. Važnije od prebrojavanja novaca jeste posvetiti pažnju izboru kvalitetnih hranitelja koji imaju empatiju i ljubav prema deci koja su preživela velike traume i gubitke.

Autor teksta:Slavica Đurić Pavlović

fotografije (jesen u Šumadiji):Peđa Filipović

medijski sadržaj broj:8

Naziv projekta:Vratimo osmeh deci bez roditeljskog staranja

Glavni i odgovorni urednik:Predrag Filipović

Nosilac projekta:Medijska kuća I FM Topola, portal NOVINicE

Ostavite odgovor

Top