Vi ste ovde
Naslovna > Vratimo osmeh deci bez roditeljskog staranja > KAKO POSTATI HRANITELJ

KAKO POSTATI HRANITELJ

Put od ideje do potvrde o bavljenju hraniteljstvom

Sigurno je da postoje brojni načini na koje se može pomoći deci bez roditeljskog staranja da odrastu u zdrave i srećne osobe. Jedan od načina je da se izostanak brige i staranja u biološkoj porodici nadomesti kroz smeštaj u hraniteljskoj porodici. Da bi neko postao hranitelj, osim želje da detetu bez roditeljskog staranja obezbedi dom i u njemu puno ljubavi i podrške, potrebno je da najpre ispuni zakonima i pravilnicima propisane uslove i sandarde.
U nađoj zemlji hraniteljstvao je regulisano Porodičnim zakonom, Zakonom o socijalnoj zaštiti i Pravilnikom o hraniteljstvu. Od međunarodnih dokumenata relevantnih za zaštitu dece izdvaja se Konvencija UN o pravima deteta, čiji je jedan od potpisnika i naša zemlja.

Hraniteljstvom može da se bavi samo hraniteljska porodica koja poseduje opštu podobnost za hraniteljstvo i potvrdu nadležnog centra za socijalni rad za bavljenje hraniteljstvom.

Prvi korak je podnošenje zahteva centru za socijalni rad u opštini u kojoj budući hranitelj živi. Uz zahtev je neophodno prikupiti i priložiti potrebnu dokumentaciju:

– Fotokopija lične karte;
– Izvod iz matične knjige rođenih;
– Izvod iz matične knjige venčanih (za hranitelje koji su u braku; a moguće je biti hranitelj i ukoliko niste u braku, ako ste u vanbračnoj vezi ili uopšte nemate partnera);
– Uverenje o državljanstvu;
– Lekarsko uverenje;
– Potvrda o zaposlenju i mesečnim prihodima
– Potvrda o imovini (ugovor o kupoprodaji stana, kuće, zakup, otkup, ostavinsko rešenje);
– Uverenje da osoba nije osuđivana
– Uverenje da se protiv hranitelja ne vodi istraga, odnosno da nije podignuta optužnica;
– Uverenje da nije lišen roditeljskog prava
– Uverenje da nije lišen poslovne sposobnosti
– Potvrdu da nije na evidenciji lica protiv koga je određena mera zaštite od nasilja u porodici

Ovako dugačak spisak ne treba da obeshrabri potencijalne hranitelje, deo dokumentacije prikupiće centar za socijalni rad, po službenoj dužnosti, i tako pomoći budućim hraniteljima da brže i efikasnije krenu put ove plemenite misije.

Nakon predaje zahteva i dokumentacije sledi postupak procene opšte podobnosti hranitelja, odnosno hraniteljske porodice. U tom postupku Centar za socijalni rad će izvršiti analizu dokumentacije budućih hranitelja; obaviti razgovore, tj. intervjue sa budućim hraniteljima u Centru, kao i sa članovima porodice budućih hranitelja u kućnoj poseti. Centar za porodični smeštaj i usvojenje će dati procenu tokom realizacije Programa pripreme za hraniteljstvo.

Budući hranitelji obavezno pohađaju program pripreme za hraniteljstvo u nadležnom Centru za porodični smeštaj i usvojenje. Posle završenog programa pripreme Centar za porodični smeštaj sačinjava tzv. sintetizovan izveštaj – nalaz i stručno mišljenje o opštoj podobnosti budućih hranitelja.
Kada Centar za socijalni rad dobije ovaj izveštaj, donosi odluku o opštoj podobnosti budućih hranitelja i izdaje potvrdu o bavljenju hraniteljstvom Ova potvrda važi dve godine, nakon čega je potrebno izvršiti reviziju postupka, tj. redovno preispitivanje opšte podobnosti hranitelja, koja se sprovodi najkasnije 60 dana pre isteka licence.

Vanredno preispitivanje opšte podobnosti hranitelja može se preduzeti i ranije, ukoliko proceni da je ugrožena bezbednost deteta i mlade osobe.

Autor teksta:Slavica Đurić Pavlović

fotografije :Peđa Filipović

medijski sadržaj broj:5

Naziv projekta:Vratimo osmeh deci bez roditeljskog staranja

Glavni i odgovorni urednik:Predrag Filipović

Nosilac projekta:Medijska kuća I FM Topola, portal NOVINicE

Ostavite odgovor

Top