Vi ste ovde
Naslovna > Vratimo osmeh deci bez roditeljskog staranja >    PODRŠKA FORMIRANJU  I OČUVANJU  IDENTITETA DETETA U HRANITELJSKOJ PORODICI-II DEO

   PODRŠKA FORMIRANJU  I OČUVANJU  IDENTITETA DETETA U HRANITELJSKOJ PORODICI-II DEO

Kompleksnost i izazovi u formiranju identiteta deteta u biološkoj porodici uslovljeni su brojnim faktorima i funkcionalnošću porodice, negovanju porodičnih vrednosti i  odnosu roditelja prema detetu.Koliki je tek izazov pred hraniteljskom porodicom?!

Jedna od važnih hraniteljskih kompentencija odnosi se na razumevanje važnosti podrške detetu na hraniteljstvu u formiranju i očuvanju identiteta, što inače predstavlja značajan izazov i za dete i za hranitelja.Tokom redovnih, ali i kontinuiranih dodatnih obuka hranitelji uče o važnosti  formiranja  identiteta i njihove uloge u tom procesu.

Dete u hraniteljskoj porodici treba da bude autentično prihvaćeno, da mu se obezbedi podrška u fazi prilagođavanja u kojoj dete prihvata model života hraniteljske porodice, pravila, okruženje, stil života navike.S druge strane, od važnosti je da može bez optrerećenja da govori o osećanjima u odnosu na biološku porodicu, a da od hranitelja dobija odobrenje da to može činiti kada ima potrebu za tim.Ma koliko biološki roditelji bili difunkcionalni, dete iskazuje potrebu da o svojoj porodici misli, da ga interesuje  šta se dešava, da ostvaruje kontakte sa njima (to je i pravo deteta).

Adekvatna priprema deteta za kontakte sa biološkom porodicom, predstavlja jedan od važnih faktora u formiranju i očuvanju  ličnog identiteta deteta.Obeležavanje Slave deteta, odnos  hranitelja prema biološkoj porodici  bez osuđivanja,  čuvanje za dete važnih stvari i fotografija iz biološke porodice, samo su neki od načina na koji hranitelj pomaže detetu da stvara pozitivnu sliku o sebi.

Iz tih razloga hraniteljska porodica tokom obuke usvaja znanja i stiče veštine da u ovom segmentu razvoja deteta, pokaže svoje kompentencije koje će pomoći detetu da razume i prihvati aktulenu životnu situaciju u kojoj se nalazi i razvija dalje svoje potencijale, sa pozitivnom slikom o sebi.

 

Autor teksta:Verica Novčić Petrić

fotografije (Bukulja)  :Peđa Filipović

medijski sadržaj broj:13

 

Naziv projekta:Vratimo osmeh deci bez roditeljskog staranja

Glavni i odgovorni urednik:Predrag Filipović

Nosilac projekta:Medijska kuća I FM Topola, portal NOVINicE

 

Ostavite odgovor

Top