Ви сте овде
Насловна > 2022 > decembar (Strana 2)

VAŽEĆI PRAVILNIK O HRANITELJSTVU

Ha osnovu člana 110. stav 3, člana 118. stav 2. i člana 328. stav 2. Porodičnog zakona („Službeni glasnik RS”, br. 18/05, 72/11 – dr. zakon i 6/15) i člana 17. stav 4. i člana 24. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11,

O umetnosti…

Umetnost nastaje kad i čovek kao individua. Počinje da se razvija i dobija svoj procvat kroz renesansu koja se putem preporoda poklanja kulturi. Bez kulture, umetnost ne može da opstane ona je određuje i po njoj znamo o kojoj vrsti umetnosti je reč. Postoje mnoge razlike, jer se njeni stilovi

UDRUŽENJE HRANITELJA “CVRČAK” TOPOLA

Pre značajnog broja godina, a nakon jedne obuke za grupu potencijalnih hranitelja,osnovano je Udruženje hranitelja“ Cvrčak „u Topoli. Kao stručni radnik i podrška, bila sam često prisutna u raznim aktivnostima ovih vrednih i kreativnih ljudi.Hranitelji su uz stručne radnike,bili učesnici tribina sa ciljem afirmacije i promocije hraniteljstva . Organizovali su brojne

Sarina priča

Zdravo! Ja sam Sara. Imam 16 godina.Idem u srednju školu.Na hraniteljstvu sam od četvrte godine života.Bila u hraniteljskoj porodici,koja je usled nesporazuma sa mnom, odustala od daljeg bavljenja hraniteljstvom.Svađala sam se često.Priznajem.Morala sam da isteram svoje. Sada sam u drugoj porodici.Mnogo je bilo teško na početku navići se na manju sredinu.Hraniteljica me

Dete sa Daun sindromom u hraniteljskoj porodici-II deo

Ako roditelji deteta sa Daun sindromom ne prihvataju brigu o njemu, hraniteljska porodica koja ih prihvata postaje najvažniji „učitelj“.Zadovoljavanje osnovnih potreba deteta treba da prate nežnost, toplina,sigurnost i poverenje. Da bi se obezbedio harmoničan razvoj, neophodno je razvijati podjednako sve njegove oblasti: motorni, emocionalni, socijalni i saznajni razvoj,obzirom da su oni

Dete sa Daun sindromom u hraniteljskoj porodici-I deo

Pojedini biološki roditelji , po saznanju, da im je dete rođeno sa Daun sindromom, još u prvim danima i mesecima života,odustaju od prihvatanja ovakvog deteta.Ovakvu decu prihvataju hraniteljske porodice sa izraženim senzibilitetom, spremnošću i veštinamada brinu o njemu. Dete sa Daun sindromom ponajpre je detesa istim potrebama za ljubavlju, toplinom,sigurnošću i

Sličnosti i razlike hraniteljstva i roditeljstva

Porodica je prirodno okruženje za rast i razvoj deteta. U porodici dete raste,  usvoja znanja i veštine,  oblikuje se kao ličnost  i priprema za aktivan život i  osamostaljivanje. Nabolje je kada dete živi u svojoj biološkoj porodici koja zadovoljava sve njegove potrebe. Međutim, u nepovoljnim okolnostima, kada biološka porodica ne funkcioniše

Razlike između haniteljstvo i usvojiteljstva

Mnogi ljudi ne prave razliku između hraniteljstva i usvojenja.U tekstu koji sledi biće naglašene razlike između ova dva oblika zbrinjavanja dece bez roditeljskog staranja. Hraniteljstvo je  privremeni oblik zaštite deteta bez roditeljskog staranja. Dete u hraniteljskoj porodici ostaje kraće ili duže vremena- dok se biološka porodica ne rehabilituje da se dete

SRODNIČKI PORODIČNI SMEŠTAJ

Jedan od vidova alternativnog staranja za decu bez roditeljskog staranja je srodnički porodični smeštaj. To praktično znači da se se dete, u sitauciji kada je iz bilo kog razloga ostalo bez roditeljskog staranja, smesti u porodicu srodnika ili drugih bliskih lica koja su poznata detetu. Da bi se zasnovalo hraniteljstvo

Top