Ви сте овде
Насловна > Друштво > Saglasnost za plaćeno odsustvo za vreme vanredne situacije dostavlja se elektronskim putem

Saglasnost za plaćeno odsustvo za vreme vanredne situacije dostavlja se elektronskim putem

Vlada Republike Srbije je na predlog Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, donela Zaključak da se rešenja za davanje saglasnosti za upućivanje zaposlenih na plaćeno odsustvo duže od 45 radnih dana, izdaju bez prethodnog dostavljanja zahteva poslodavaca na mišljenje reprezentativnom sindikatu grane ili delatnosti osnovanom na nivou Republike, sa rokom važenja najkasnije do dana prestanka vanrednog stanja.

Imajući u vidu da je će mnogi poslodavci zbog prekida rada, odnosno smanjenja obima rada za vreme vanrednog stanja, imati potrebu, da u što kraćem roku upute zaposlene na plaćeno odsustvo u skladu sa članom 116. stav 2. Zakona o radu, Ministarstvo je predložilo da se rešenja za davanje saglasnosti za upućivanje zaposlenih na plaćeno odsustvo duže od 45 radnih dana, izdaju bez prethodnog dostavljanja zahteva poslodavaca na mišljenje reprezentativnom sindikatu grane ili delatnosti osnovanom na nivou Republike.

Na ovaj način skratiće se propisana procedura upućivanja zaposlenih na plaćeno odsustvo duže od 45 radnih dana, a samim tim i neizvesnost do konačnog odlučivanja po zahtevu.

Rešenje će Ministarstvo dostavljati poslodavcima, elektronskim putem, a na osnovu obrazloženog zahteva poslodavca i potrebne dokumentacije dostavljene elektronskim putem, sa rokom važenja najkasnije do dana prestanka vanrednog stanja.

Zaposleni koji po ovom osnovu odsustvuju sa rada, imaju pravo na naknadu zarade najmanje u visini 60% prosečne zarade u prethodnih 12 meseci, s tim da ista ne može biti manja od minimalne zarade. Kolektivnim ugovorom ili pravilnikom o radu i ugovorom o radu, naknada zarade po ovom osnovu može da se utvrditi i u većem procentu od naknade zarade propisane zakonom.

Za upućivanje zaposlenih na plaćeno odsustvo duže od 45 radnih dana u skladu sa članom 116. stav 2. Zakona o radu i Zaključkom Vlade 05 broj 132-2865/2020 od 26.03.2020. godine, POTREBNO JE Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja elektronskim putem na mejl: kabinet@minrzs.gov.rs , dostaviti sledeću dokumentaciju:

Skeniranu Odluku nadležnog organa poslodavca potpisana od ovlašćenog lica ILI Zahtev poslodavca potpisan od strane zakonskog zastupnika, o potrebi upućivanja zaposlenih na plaćeno odsustvo koji trebaju da sadrže:

Naziv i sedište poslodavca, matični broj i PIB,
ukupan broj zaposlenih kod poslodavca,
broj zaposlenih koji se upućuju na plaćeno odsustvo,
kratke razloge i okolnosti koje su dovele do smanjenog obima posla, odnosno do prekida rada i potrebe za upućivanjem zaposlenih na plaćeno odsustvo dužem od 45 radnih dana,
za koji mesec su isplaćene poslednje zarade,
elektronsku adresu na koju Ministarstvo poslodavcu treba da dostavi skenirano Rešenje,
broj telefona kontakt osobe kod poslodavca zadužene za pripremu dokumentacije.

Takođe, napominjemo da nije potrebno navoditi broj radnih dana na koji se zaposleni upućuju na plaćeno odsustvo jer se Rešenje o davanju saglasnosti za upućivanje zaposlenih na plaćeno odsustvo duže od 45 radnih dana izdaje samo za period dok je na snazi Odluka o proglašenju vanrednog stanja.

Ostavite odgovor

Top