Ви сте овде
Насловна > Izbori 2020 > OIK TOPOLA:OD 29.06.2020. TEČE ROK ZA KONSTITUTIVNU SEDNICU SO TOPOLA

OIK TOPOLA:OD 29.06.2020. TEČE ROK ZA KONSTITUTIVNU SEDNICU SO TOPOLA

“Izborni proces za izbor odbornika Skupštine opštine Topola je okončan.Rezultati izbora za odbornike SO Topola objavljeni su 29.Juna 2020 u 14 časova na zvaničnoj internet stranici Opštine Topola www.topola.rs. Od ovog trenutka računa se rok za konstitutivnu sednicu Skupštine opštine Topola Izvor: (Zakon o lokalnim izborima i Poslovnik Skupštine opštine Topola).

Neizvesnost vezanu za održavanje ponovnih (trećih) izbora za odbornike SO Topola na biračkom mestu 12 –Osnovna škola Donja Šatornja, konačno je otklonio Upravni sud RS.Rešenje Upravnog suda RS je konačno i pravnosnažno, odnosno protiv njega nisu predviđeni redovni pravni lekovi.

Tekst rešenja možete pronaći na stranici:http://www.up.sud.rs/latinica/izborni-predmet.

Ovim rešenjem odbačena je žalba AA, ispred izborne liste Koalicija “Socijalistička partija Srbije (SPS), Jedinstvena Srbija (JS)” iz razloga navedenih u rešenju.Na kraju treba dodatii da je postojao dugačak niz drugih osnova za odbacivanje i odbijanje žalbe, ali Uprvni sud RS se zadržao samo na najosnovnijim razlozima za odbacivanje -rok za uređenje žalbe i ovlašćenje za njeno podnošenje.

Istekli su svi rokovi za osporavanje izbornih radnji i akata, kao i za uvid u izbornu dokumentaciju, koja se arhivira u skladu sa važećim propisima.

OPŠTINSKA IZBORNA KOMISIJA U TOPOLI ŽELI USPEŠAN RAD SVIM BUDUĆIM ODBORNICIMA ZA DOBROBIT GRAĐANA OPŠTINE TOPOLA”, piše u dopisu koji smo dobili ovoga jutra.

Na osnovu ZAKONA O LOKALNIM IZBORIMA (“Sl. glasnik RS”, br. 129/2007, 34/2010 – odluka US, 54/2011, 12/2020, 16/2020 – autentično tumačenje i 68/2020) proizilazi da bi konstitutivna sednica lokalnog parlamentra trebala da se održi najkasnije do 14.jula.

                                     Član 56

Mandat odbornika počinje da teče danom potvrđivanja mandata.

O potvrđivanju mandata odbornika odlučuje skupština na konstitutivnoj sednici.

Konstitutivnu sednicu skupštine saziva predsednik skupštine iz prethodnog saziva u roku od 15 dana od dana objavljivanja rezultata izbora.

Konstitutivnom sednicom predsedava najstariji odbornik, koji je ovlašćen i da sazove konstitutivnu sednicu ako to u zakonskom roku ne učini predsednik skupštine iz prethodnog saziva.

O potvrđivanju mandata odbornika, na osnovu izveštaja verifikacionog odbora, skupština odlučuje javnim glasanjem. U glasanju mogu učestvovati kandidati za odbornike kojima su mandati dodeljeni u skladu sa članom 43. ovog zakona i koji imaju uverenje izborne komisije jedinice lokalne samouprave da su izabrani.

Kada skupština posle konstituisanja odlučuje o potvrđivanju mandata novih odbornika, u glasanju, pored odbornika, mogu učestvovati i kandidati kojima su mandati dodeljeni u skladu sa članom 48. ovog zakona i koji imaju uverenje izborne komisije jedinice lokalne samouprave da su izabrani.

Protiv odluke donete u vezi sa potvrđivanjem mandata odbornika može se izjaviti žalba Upravnom sudu u roku od 48 časova od dana donošenja odluke skupštine jedinice lokalne samouprave.

Da se podsetimo i rezultata nedavno održanih izbora za odbornike SO Topola:

Svakodnevno dobijamo mailove, poruke i pozive od slušalaca radija i pratilaca našeg portala sa pitanjem da li se zna ko će formirati vlast u Topoli.Prema informacijama sa kojima raspolaže naša medijska kuća, u toku su pregovori izbornih lista, a o ishodu pregovora i personalnim rešenjima kao i uvek exluzivno ćemo vas obavestiti u narednim danima.

Ostavite odgovor

Top