Ви сте овде
Насловна > Vratimo osmeh deci bez roditeljskog staranja > Benefiti hraniteljstva za hraniteljsku porodicu

Benefiti hraniteljstva za hraniteljsku porodicu

Hraniteljstvo kao institut zaštite dece bez roditeljskog staranja osmišljeno je pre svega radi dobrobiti dece, koja usled raznih nepovoljnih prilika nisu u mogućnosti da odrastaju u biološkoj porodici. Dakle, hraniteljstvo je usmereno na dobrobit dece- da obezbedi sigurno i bezbedno okruženje, da deci pruži model porodičnog života, da pruži podršku u emancipaciji i osamostaljovanju  mlade osobe.

Osim što hraniteljstvo ima dobrobiti u odnosu na decu, nesumnjivo je da donosi i brojne dobrobiti za hraniteljsku porodicu.

Učestvovanje u životu deteta bez roditeljskiog staranja unosi brojne promene u hraniteljsku prodicu. Menja se struktura porodice,porodica dobija nove članove. Menja se dinamika, porodica dobija nove obaveze i odgovornosti, uspostvlja se nova dnevna rutina. Osim toga, porodica se otvora za komunikaciju i saradnju sa velikim brojem ljudi. Hranitelji  dolaze u kontakt sa raznim pojedincima i institucijama-sa biološkom porodicom deteta, ukoliko ona postoji, sa srodnicima, Centrom za socijalni rad, Centrom za porodični smeštaj i usvojenje, vrtićima, školama, zdravstvenim institucijama, Udruženjima…Svaki od ovih kontakata obogatiće hraniteljsku porodicu novim znanjima i iskustvima.

Motivacija da bvi hraniteljstvom  govori o humanosti, otvorenosti i spremnosti hranitelja da uče i da se menjaju. Ptrihvatiti dete  u svoju porodicu predstavlja visoku vrednost koja u sebi uključuje altruizam, solidarnost, empatiju, poštovanje. Ove vrednosti čine porodicu ponosnom i zadovoljnom, i obezbeđuju ugled i afirmaciju u socijalnoj sredini. Rezultati istraživanja o kvalitetu porodičnog života hraniteljskih porodica ukazuju da postoji povezanost između bavljenja hraniteljstvom i poboljšanja kvaliteta porodičnog života.

Hraniteljima bez sopstvenog roditeljskog iskustva, sama briga za dete na hraniteljstvu predstavlja zadovoljstvo, a parovima koji imaju svoju decu zadovoljstvo je u  pomaganju deci lišenoj iskustva porodičnog života.

Još jedna od dobiti bavljenja hraniteljstvom je u stvaranju intenzivnih i trajnih emotivnih  veza sa decom, koje često traju duže nego sam smeštaj, i nakon odlaska dece iz porodice.

Nova poznanstva, promene u načinu porodičnog života, zadovoljstvo zbog napretka dece na smeštaju, društveni ugled, lična satisfakcija hranitelja,  razvoj ličnosti kroz usvajanje novih i poboljšanje postojećih kompetencija- samo su neke od dobrobiti koje hraniteljstvo čine jedinstvenim životnim iskustvom.

 

Autor teksta:Slavica Đurić Pavlović

fotografije :Peđa Filipović

medijski sadržaj broj:23

Naziv projekta:Vratimo osmeh deci bez roditeljskog staranja

Glavni i odgovorni urednik:Predrag Filipović

Nosilac projekta:Medijska kuća I FM Topola, portal NOVINicE

 

Ostavite odgovor

Top