Vi ste ovde
Naslovna > Društvo > PROGRAM EKONOMSKIH MERA BIĆE DOSTUPAN PRIVREDNICIMA U PONEDELJAK 13. APRILA(ODLUKA)

PROGRAM EKONOMSKIH MERA BIĆE DOSTUPAN PRIVREDNICIMA U PONEDELJAK 13. APRILA(ODLUKA)

Ministar finansija Siniša Mali održao je danas u Palati Srbija drugi sastanak Koordinacionog tima za implementaciju Programa ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom virusa KOVID 19.

Na sastanku je u potpunosti preciziran pravni okvir koji bi, kako se očekuje, trebalo da bude usvojen u petak na sednici Vlade Republike Srbije. Planirano je da odmah po usvajanju, već u ponedeljak, bude upućen poziv i uputstvo privrednicima o prijavljivanju za Program ekonomskih mera.

Program ekonomskih mera će sadržati mere poreske politike, direktnu pomoć privatnom sektoru, mere za očuvanje likvidnosti i direktnu pomoć svim punoletnim građanima.

Sastanku su prisustvovali potpredsednica Vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović, ministar za rad zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović, državni sekretari u Ministarstvu privrede Dragan Stevanović i Milun Trivunac, predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež, kao i predstavnici kabineta predsednika Republike Srbije, predsednice Vlade i Poreske uprave.

Odluka o obrazovanju Koordinacionog tela za sprovođenje Programa ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom zarazne bolesti COVID-19 i podršku privredi Republike Srbije: 52/2020-4

Na osnovu člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 − dr. zakon), člana 62. Zakona o državnoj upravi („Službeni glasnik RS”, br. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 i 30/18 – dr. zakon) i člana 25. stav 1. Uredbe o načelima za unutrašnje uređenje i sistematizaciju radnih mesta u ministarstvima, posebnim organizacijama i službama Vlade („Službeni glasnik RS”, br. 81/07 – prečišćen tekst, 69/08, 98/12, 87/13 i 2/19),

Vlada donosi

ODLUKU

o obrazovanju Koordinacionog tela za sprovođenje Programa ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom zarazne bolesti COVID-19 i podršku privredi Republike Srbije

“Službeni glasnik RS”, broj 52 od 7. aprila 2020.

1. Obrazuje se Koordinaciono telo za sprovođenje Programa ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom zarazne bolesti COVID-19 i podršku privredi Republike Srbije (u daljem tekstu: Koordinaciono telo).

2. Zadatak Koordinacionog tela je koordinacija aktivnosti koje se preduzimaju u cilju sprovođenja Programa ekonomskih mera za smanjivanje negativnih efekata prouzrokovanih pandemijom zarazne bolesti COVID-19 i podršku privredi Republike Srbije, razmatranje otvorenih pitanja, donošenje neophodnih odluka, kao i predlaganje Vladi odgovarajućih akata u vezi sa sprovođenjem predmetnog programa.

3. U Koordinaciono telo imenuju se:

– za predsednika Siniša Mali, ministar finansija;

– za članove:

1) Zorana Mihajlović, potpredsednik Vlade i ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture,

2) Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede,

3) Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja,

4) Jorgovanka Tabaković, guverner Narodne banke,

5) Ivica Kojić, šef Kabineta predsednika Republike Srbije,

6) Luka Tomić, šef Kabineta ministra finansija,

7) Slavica Savičić, državni sekretar u Ministarstvu finansija,

8) Dragan Stevanović, državni sekretar u Ministarstvu privrede,

9) Milun Trivunac, državni sekretar u Ministarstvu privrede,

10) Dragana Marković, direktor Poreske uprave,

11) Marko Čadež, predsednik Privredne komore Srbije,

12) Danilo Cicmil, savetnik predsednika Republike Srbije,

13) Stefan Badža, Kabinet predsednika Vlade.

4. U radu Koordinacionog tela mogu da učestvuju, po pozivu, stručnjaci iz različitih oblasti, kao i predstavnici drugih organa i organizacija, kada se raspravlja o pitanjima iz njihovog delokruga.

5. Koordinaciono telo podnosi Vladi mesečni izveštaj o svom radu, a na zahtev Vlade i izveštaj za kraći period.

6. Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Koordinacionog tela obavlja Ministarstvo finansija.

7. Ova odluka stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 53-3033/2020

U Beogradu, 6. aprila 2020. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r

Ostavite odgovor

Top