Vi ste ovde
Naslovna > CORONA - COVID 19 > Mladenovac:Naredba komandanta Štaba za vanredne situacije

Mladenovac:Naredba komandanta Štaba za vanredne situacije

Naredba komandanta Štaba za vanredne situacije

21. mart 2020.

Grad Beograd

Gradska opština Mladenovac

Štab za vanredne situacije

Datum: 21.3.2020. godine

Štab za vanredne situacije na teritoriji gradske opštine Mladenovac, na telefonskoj sednici održanoj 21. marta 2020. godine, na osnovu čl. 27. i 44. Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama (“Sl. glasnik RS”, broj 87/2018), doneo je sledeću

N A R E D B U

1. Utvrđuje se da će PO “Lasta” Mladenovac na dan 22.3.2020. godine organizovati autobuski prevoz na liniji Mladenovac – Beograd za zdravstvene radnike sa prebivalištem u Mladenovcu, a koji su zaposleni i posao obavljaju u Beogradu.

2. Svi zdravstveni radinici iz prethodne tačke obavezni su da prilikom polaska sa sobom imaju Zdravstvenu legitimaciju izdatu od strane nadležnog organa i ličnu kartu.

3. Autobuski prevoz obezbeđen je na dan 22.3.2020. godine (nedelja) sa vremenom polaska između 5,30 i 6,00 časova sa glavne autobuske stanice PO Lasta.

4. Radi neodložnog saznanja zaposlenih i hitnosti postupanja, Naredbu objaviti na zvaničnoj internet stranici GO Mladenovac i zvaničnoj Fejsbuk stranici GO Mladenovac,

ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE NA TERITORIJI GRADSKE OPŠTINE MLADENOVAC

Komandant, Vladan Glišić

Ostavite odgovor

Top