Ви сте овде
Насловна > Projekti > Вести за ОСИ > Logopedska i defektološko-psihološka podrška deci sa smetnjama

Logopedska i defektološko-psihološka podrška deci sa smetnjama

Rani razvoj predstavlja osnovu razvoja čoveka. Zna se da je razvoj mozga je najbrži u prvih nekoliko godina života, tokom kojih se stiče osnova za buduće dobro psiho-fizičko zdravlje deteta i kasnije odraslog čoveka. Zbog toga, programi podrške, edukacije i stimulacije u ranom detinjstvu mogu značajno unaprediti dečiji razvoj i povećati šanse za uspeh dece u budućnosti. Od posebne važnosti su programi koji se tiču unapređenja života dece koja imaju smetnje u razvoju. Jedan od takvih programa sprovodi se već drugu godinu u opštini Topola. Reč je o programu logopedske, defektološke i psihološke podrške deci sa različitim vrstama smetnji u razvoju, koji se sprovodi u Udruženju ‘’Zagrljaj’’ u Topoli,a podržan je sredstvima lokalne samouprave.

Defektološko-psihološka i logopedska podrška za decu sa teškoćama u razvoju u opštini Topola, dostupna je deci predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta sa smetnjama i/ili invaliditetom. Usluga podrške dostupna je deci sa smetnjama u intelektualnom, senzornom, govorno-jezičkom razvoju, razvoju motorike, kombinovanim smetnjama, spektarom autizma, ADHD, telesnim invaliditetom i dr., a na osnovu Mišljenja koje donosi nadležna Intrresorna komisija da je stimulativni,habilitaciono/rehabilitacionitretman potreban radi podsticaja razvoja.

Svrha podrške za decu i mlade sa teškoćama u razvoju je pružanje detetuodgovarajućeg individualnogtretmana radi unapređenje i stimulacije sveobuhvatnog razvoja deteta.

Usluga se pruža korisnicima pod uslovom da je detetu nadležna opštinska Interresorna komisija kroz svoje Mišljenje dala preporuku za korišćenje defektološkog ili logopedskog tretmana ili psihološke podrške.
Aktivnosti defektološko-psihološke i logopedske podrške se realizuju u skladu sa individualnim potrebama korisnika.

Kako ostvariti podršku za dete?

Zainteresovani roditelji (staratelji,hranitelji) treba da se obrate izabranom lekaru u Domu zdravlja, koji izdaje uput za izlazak na Interresornu komisiju. Uput se predaje na pisarnici opšinske uprave Topola. Komisija zatim zakazuje sastanak, gde stručnjaci različitih profila (lekar, pedagog, defektolog, psiholog) vrše procenu potreba za dodatnom podrškom i daju mišljenje i preporuku za neophodnu podršku. Ukoliko je procena Komisije da je detetu potreban rad sa defektologom, psihologom ili logopedom, korisnik se usmerava da se javi u udružnje’’Zagrljaj’’, gde se dete, zavisno od raspoloživosti termina uključuje u individualni rad.

Ove godine u individualne aktivnosti na podsticaju razvoja dece čiji razvoj odstupa od normativno očekivanog, do sada je uključeno 25 dece. Roditeljima je organizacijom usluge na lokalnom nivou znatno olakšano funkcionisanje jer je usluga lako dostupna, ne moraju decu voditi u Kragujevac, kao prethodnih godina. Takođe, korisnici ne participiraju u ceni tretmana, troškovi za potrebe individualnih tretmana plaćeni su iz budžeta opštine, kao i putni troškovi za decu koja nemaju prebivalište u Topoli već dolaze iz seoske sredine.
Zadovoljstvo roditelja i napredak dece najbolji su pokazatelji kvaliteta pružene logopedske, defektološke i psihološke podrške deci. Nadamo se da će i u 2024. godini biti nastavljeno sa ovakvim vidom podrške za naše najmlađe i najosetljivije stanovnike opštine.

Autor teksta:Slavica Đurić Pavlović

medijski sadržaj broj:7

foto:Slavica Đ.P

Naziv projekta:“VESTI ZA LAKŠI I LEPŠI ŽIVOT OSI”

Glavni i odgovorni urednik:Predrag Filipović

Nosilac projekta:Medijska kuća I FM Topola, portal NOVINicE

Ostavite odgovor

Top