Ви сте овде
Насловна > Друштво > Komentar usvojene Uredbe Vlade Srbije, koja propisuje fiskalne pogodnosti privrednim subjektima u privatnom sektoru, sa ciljem da se ublaže ekonomske posledice nastale zbog epidemije virusom, COVID-1

Komentar usvojene Uredbe Vlade Srbije, koja propisuje fiskalne pogodnosti privrednim subjektima u privatnom sektoru, sa ciljem da se ublaže ekonomske posledice nastale zbog epidemije virusom, COVID-1

Snežana Mitrović predsednica RKS dala je svoj komentar Uredbe o fiskalnim pogodnostima i direktnim davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19: 54/2020-42, koju je Vlada, uz supotpis predsednika Republike donela 10.04.2020.godine.

Komentar preuzet sa https://www.racunovodstvenakomora.rs.

O Uredbi biće više reči i u specijalnoj emisiji našeg radija u kojoj će gost biti Snežana Mitrović.

Komentar-usvojene-Uredbe-Vlade-Srbije

Komentar usvojene Uredbe Vlade Srbije, koja propisuje fiskalne pogodnosti
privrednim subjektima u privatnom sektoru, sa ciljem da se ublaže ekonomske
posledice nastale zbog epidemije virusom, COVID-19
Na sednici Vlade Srbije, dana 10.04.2020.g. usvojena je Uredba o fiskalnim pogodnostima i direktnim
davanjima privrednim subjektima u privatnom sektoru i novčanoj pomoći građanima u cilju ublažavanja
ekonomskih posledica nastalih usled bolesti COVID-19.
Uredba se odnosi na sledeće privredne subjekte u privatnom sektoru:
– Rezidentna pravna lica
– Rezidentni preduzetnici (preduzetnici, preduzetnici paušalci, preduzetnici poljoprivrednici i
preduzetnici druga lica u smislu zakona kojim se uređuje porez na dohodak građana) i
– Ogranci stranih pravnih lica i predstavništva stranih pravnih lica
Uslov da bi navedena lica ostvarila pogodnosti propisane u ovoj uredbi jesu :
1. Da privredni subjekti u privatnom sektoru nisu smanjivali broj zaposlenih za više od 10%, ne
računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u privatnom sektoru zaključili ugovor o radu
na određeno vreme pre 15.03.2020.g. za period koji se završava u periodu od 15.03.2020.g. pa do
dana stupanja na snagu ove uredbe
2. Da privredni subjekti u privatnom sektoru su osnovani i registrovani kod nadležnog organa pre
15.03.2020.g.Na ovom linku je objavljena usvojena
Uredba Vlade Srbije koja propisuje određene poreske mere i direktna davanja privrednim subjektima
u privatnom sektoru:
Preporuke privrednim subjektima u privatnom sektoru, za primenu pojedinih odredbi:
1. Za obračunate poreze i doprinose na zarade i naknade zarada u podnetim PPP PD prijavama za
mesec mart, pre usvajanja Uredbe, nije moguće ostvariti fiskalne pogodnosti i odložiti plaćanje
poreza i doprinosa u 24 rate počev od 2021.g jer nije bilo moguće napisati datum isplate
04.01.2021.g.
2. Za obračunate poreze i doprinose za tri meseca (mart, april i maj ili april, maj, juni) , pod uslovom
da je u polje 1.4 u PPP PD unet datum isplate 04.01.2021. moguće je koristiti fiskalnu pogodnost,
odlaganja plaćanja poreza i doprinosa u 24 rate počev od 2021.g.
3. Privredni subjekti u privatnom sektoru koji će koristiti navedene fiskalne mere, moraju podneti
posebne poreske prijave PPP PD za sve zaposlene radnike koji planiraju odlazak u penziju u
2021.g. i 2022.g. i navesti datum isplate, najkasnije 30 dana od datuma isteka meseca za koji se
vrši obračun zarada u skladu sa zakonom.
4. Privredni subjekti u privatnom sektoru imaju pravo da odlože dospelost za plaćanje akontacija
poreza na dobit pravnih lica/poreza na prihode od samostalne delatnosti za mart, april i maj
2020.g. a najviše na 24 jednake mesečne rate bez plaćanja kamate u visini akontacije, a najviše u
visini konačne obaveze poreza na dobit pravnih lica/poreza na prihode od samostalne delatnosti
za 2020.g.
5. Privredni subjekti u privatom sektoru koji imaju pravo na direktna davanja od države po uredbi
mogu postupiti na dva načina:
– Ukupan iznos neto zarade isplatiti zaposlenima, stavovima za knjiženje duguje: 520 (Troškovi
zaradaa) i potražuje: 450(Obaveze za neto zarade). Isplaćenu neto zaradu knjižiti stavom duguje:
450 (Obaveze za neto zarade) i potražuje: 241 (Tekući račun). Istovremeno, privredni subjekt koji
ima pravo na direktno davanje od države po uredbi, za deo iznosa koji predstavlja minimalnu
zaradu po zaposlenim, pomnoženu sa brojem zaposlenih, formirati potraživanje od države,
stavom za knjiženje storno duguje: 520 (Troškovi zarada), i duguje: 222 (Potraživanje od države
za dotacije). Kada se na prelazni račun izvrši isplata direktnog davanja od države koja pripada
privrednom subjektu, odnosno njegovom zaposlenom, knjiženje bi bilo stavom duguje: 241
(Tekući račun), i potražuje: 222 (Potraživanje od države za dotacije). U tom slučaju, privredni
subjekt, je unapred isplatio neto zaradu za koju prema direktno davanje od države i nema više
nikakvu obavezu prema zaposlenom već zatvara potraživanje od državnih organa po uredbi .
– Isplatiti zaposlenima umanjenu neto zaradu za iznos direktnog davanja minimalne zarade po
zaposlenim, gde bi knjiženje za ukupnu neto zaradu bilo stavom duguje: 520 (Troškovi zarada), i
potražuje: 450 (Obaveze za neto zarade). Isplaćeni deo neto zarade knjižiti stavom duguje: 450
(Obaveze za neto zarade) i potražuje: 241 (Tekući račun). Drugi stav za knjiženje bi bio storno
duguje: 520 (Troškovi zarada)za iznos minimalne koju država uplaćuje i duguje: 222 (Potraživanje
od države za dotacije). Kada se izvrši uplata od strane države za direktno davanje u iznosu
minimalne zarade na prelazni račun, knjiženje bi bilo, duguje: 241 (Tekući račun) i potražuje: 222
(Potraživanje od države za dotacije) Zatim bi se vršila isplata ostatka obaveze prema zaposlenom,
stavom za knjiženje duguje: 450 (Obaveze za neto zarade) i potražuje: 241 (Tekući račun) .
6. Pravo na direktno davanje nema zaposleni po osnovu dodatne delatnosti (zaposleni penzioner ili
neko ko iz radnog odnosa ima dodatnu delatnost) već samo po osnovu osnovne delatnosti, gde
ostvaruje zaradu ili ličnu zaradu preduzetnika.
7. Privredni subjekt uprivatnom sektoru gubi pravo na korišćenje fiskalnih pogodnosti ukoliko u
periodu od 15.03.2020.g. pa do isteka roka od 3 meseca od poslednje isplate direktnih davanja
smanji broj zaposlenih za više od 10% ne računajući zaposlene koji su sa privrednim subjektom u
privatnom sektoru zaključili ugovor na određeno vreme pre 15.03.2020.g. za period koji se
završava u periodu od 15.03.2020.g. do isteka roka od 3 meseca od poslednje isplate direktnih
davanja .
8. Privredni subjekti u privatnom sektoru moraju do 30.aprila otvoriti poseban namenski račun za
ovu namenu na koji će država vršiti isplatu direktnih davanja po uredbi.
9. Privredni subjekti u privatnom sektoru koji se opredele za korišćenje mera predviđenih ovom
uredbom, odnosno za korišćenje fiskalnih pogodnosti i direktnih davanja iz budžeta ne mogu
isplaćivati dividende do kraja 2020.g.
Navedena usvojena uredba stupa na snagu danom objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije
Računovodstvena komora Srbije
mr Snežana Mitrović

Neko je razmišljao o “Komentar usvojene Uredbe Vlade Srbije, koja propisuje fiskalne pogodnosti privrednim subjektima u privatnom sektoru, sa ciljem da se ublaže ekonomske posledice nastale zbog epidemije virusom, COVID-1

  1. A da li se smatra smanjenjem broja radnika ako radnici sami daju otkaz ili eventualno, što će kod nas biti slučaj, predju u drugu firmu čiji je osnivač 100% firma koja želi da koristi pogodnosti?
    Hvala

Ostavite odgovor

Top