Ви сте овде
Насловна > Projekti > Вести за ОСИ > UČIMO SVI ZAJEDNO

UČIMO SVI ZAJEDNO

 

07.11.2023. održan je inicijalni i informativni sastanak sa ciljem FORMIRANjE MREŽE PODRŠKE INKLUZIVNOM OBRAZOVANjU.

Projekat Ministarstva prosvete u sradnji sa UNICEF-om uz podršku Delegacije Evropske unije u Srbiji: Unapređeni ravnopravni pristup i završavanje preduniverzitetskog obrazovanja za decu kojoj je potrebna dodatna obrazovna podrška, “UČIMO SVI ZAJEDNO”.

 

Sastanak je organizovala jedinica lokalne samouprave a prezentaciju ideje intersektorske saradnje realizovale su Vuković Jasna i Jelena Kundović. Ovaj konstruktivan i veoma uspešan radni sastanak održan je u prostorijama Vizitorskog centra u Topoli . Prisustvovali su predstavnici svih relevantnih institucija: dom zdravlja, osnovne škole , predškolska i srednješkolska ustanova, centar za socijalni rad, pružaoci usluga, nevladin sektor, predstavnici roditelja (opštinski savet), Timovi za IO škola, interresorna komisija, crveni krst, prosvetna inspekcija, zdravstveni medijatori, dečija zaštita, savet za nacionalne manjine i predstavnici lokalne samouprave.

Zadatak je da u okviru Nacionalnog programa, Unapređeni ravnopravni pristup i završavanje preduniverzitetskog obrazovanja za decu kojoj je potrebna dodatna obrazovna podrška kraće nazvanog „Učimo svi zajedno“, obezbedimo preduslove podrške školama u procesu INKLUZIJE stvaranjem MREŽA za podršku. Mreže bi bile podrška školama iz svih resora koji se njome mogu baviti.
Mrežu bi činili svi relevantni činioci u lokalnoj zajednici koji imaju ulogu u svakodnevnom životu porodica i dece iz osetnjivih grupa . (sa smetnjama u razvoju ili invaliditetom i siromašni).

Opšti cilj ovakvog međusektorskog pristupa je: Podsticanje, kreiranje i praćenje lokalnih javnih politika IO za razvoj inkluzivne kulture u lokalnoj zajednici.

Specifični ciljevi u odnosu na decu sa smetnjama i invaliditetom su: Obezbeđenje pristupačnosti kvalitetnom obrazovanju za svu decu i jačanje jednakih šansi za svako dete . Ojačavanje kapaciteta profesionalaca iz različitih sistema, institucija i organizacija za zajedničko delovanje u unapređenje inkluzivnog obrazovanja i inkluzivnih politika , kao i razvoj lokalne zajednice u celosti.

Ovakav pristup će omogućiti:
– Poštovanje univerzalnog prava deteta na obrazovanje
– Koordinacija – zajedničko delovanje za unapređenje inkluzivnog obrazovanja
– Intersektorski i sistemski pristup – garancija održivosti
– Informisanost: razmena iskustava, zajedničko učenje.

– Zajednički sistem vrednosti gde je u fokusu poštovanje prava deteta
– Reagovanje na kritične tačke: osetljive grupe dece, uključujući decu izbeglice/migrante (sa ili bez pratnje), siromaštvo, osipanje učenika, sve vrste nasilja, uključujući dečiji rad, rane brakove, podrška stručnom usavršavanju, inovacije, inkluzija, rad sa roditeljima, promocija, prevencija diskriminacije, i drugo…
–  Nove politike i mere koje će rešavati konkretne probleme dece sa smetnjama
– Uticaj na lokalnu zajednicu u smislu donošenja odluka vezanih za ove osetljive grupe.

“Mogu slobodno da napomenem da nam u narednom periodu sledi niz veoma lepih aktivnosti promocije i rada sa decom sa smetnjama u razvoju ali i uključivanje druge dece kao volontera u cilju rada na inkluzivnoj kulturi naše zajednice. Na ime našoj opštini je odobren program „Razmišljajmo i radimo inkluzivno“ u sklopu koga će se najviše raditi na promociji i razvoju inkluzivne kulture šire zajednice. Potpisnici protokola o saradnji na ovom programu, osim lokalne samouprave su OŠ.“Karađorđe“, SŠ.“Kralj Petar „ PU. „Sofija Ristić“ i Udruženje „Zagrljaj“ Topola. Nadam se uspešnoj i veoma dobroj saradnji koja će biti na korist i zadovoljstvo svih učesnika u njoj. Ovim programom želimo da pokažemo koliko smo kao društvo spremni da prihvatamo različitosti i pružamo direktnu podršku uključivanju svih bez obzira na razlike. Želimo da probudimo svest naših sugrađana o tome. Želimo da pružimo mogućnost svoj deci da se školuju pod jednakim uslovima. A to ćemo najbolje postići ako podršku pružamo od najranijeg uzrasta, preko direktne podrške inkluzivnom obrazovanju. Samo zajedničkim odrastanjem sve dece, formiramo buduće generacije koje ne znaju za stigmu i predrasude, koje odrastaju u jedno zdravo podržavajuće durštvo u kojem ima mesta za sve”.-izjavila je Jelena Kundović.

Autor teksta:Dijana Čolaković Filipović

medijski sadržaj broj:8

foto:Jelena Kundović

Naziv projekta:“VESTI ZA LAKŠI I LEPŠI ŽIVOT OSI”

Glavni i odgovorni urednik:Predrag Filipović

Nosilac projekta:Medijska kuća I FM Topola, portal NOVINicE

 

Ostavite odgovor

Top