Ви сте овде
Насловна > CORONA - COVID 19 > ODLUKA o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme

ODLUKA o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme

Na osnovu člana 39. Zakona o trgovini („Službeni glasnik RS”, broj 52/19) i člana 43. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US, 44/14 i 30/18 – dr. zakon),

Vlada donosi

ODLUKU

o ograničenju visine cena i marži osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme

“Službeni glasnik RS”, broj 35 od 18. marta 2020.

1. Radi sprečavanja poremećaja na tržištu ili otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom, nastalih usled širenja virusa SARS-CoV-2, ograničavaju se cene u trgovini na veliko i malo osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme tako da ne prelaze nivo cena tih proizvoda na dan 5. mart 2020. godine.

Ograničenje cena iz stava 1. ove tačke primenjuje se u trajanju od 30 dana za sledeću robu:

1) Brašno od pšenice;

2) Hleb;

3) Jestivo ulje suncokretovo;

4) Beli šećer;

5) So;

6) Voda;

7) Testenine;

8) Mesne prerađevine;

9) Riba;

10) Termički obrađeno kravlje mleko (pasterizovano i sterilizovano);

11) Mleko u prahu;

12) Jogurt;

13) Kokošija jaja;

14) Dečija hrana;

15) Sapun;

16) Šampon;

17) Pasta za zube;

18) Deterdženti;

19) Rukavice (i odeća i pribor za odeću) od plastičnih masa;

20) Pelene za decu i odrasle;

21) Maramice;

22) Ubrusi (u rolni i na komad);

23) Toalet papir;

24) Prekrivke, tekstilne za hiruršku upotrebu;

25) Odelo hirurško od papira;

26) Odelo zaštitno, gumeno;

27) Odelo hirurško tekstilno;

28) Naočare, zaštitne.

2. Radi sprečavanja poremećaja na tržištu ili otklanjanja štetnih posledica poremećaja na tržištu u pogledu snabdevanja robom, nastalih usled širenja virusa SARS-CoV-2, ograničavaju se marže svih učesnika u lancu snabdevanja osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme tako da ne prelaze nivo marži tih proizvoda na dan 5. mart 2020. godine.

Ograničenje marži iz stava 1. ove tačke primenjuje se u trajanju od 30 dana za sledeću robu:

1) Povrće i voće;

2) Sveže meso;

3) Maske, plastične sa tekstilnim filterom;

4) Maske papirne;

5) Rukavice, gumene, hirurške i ostale;

6) Varikina i ostali dezinfektanti;

7) Asepsol;

8) Alkohol.

3. Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o ograničenju visine cena osnovnih životnih namirnica i zaštitne opreme („Službeni glasnik RS”, broj 30/20).

4. Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom glasniku Republike Srbije”.

05 broj 338-2634/2020

U Beogradu, 18. marta 2020. godine

Vlada

Predsednik,

Ana Brnabić, s.r.

Ostavite odgovor

Top