Ви сте овде
Насловна > Projekti > Вести за ОСИ > KAKO DO TUĐE NEGE I POMOĆI

KAKO DO TUĐE NEGE I POMOĆI

 

Kako bi pojednostavili proceduru odnosno kako bi ste se lakše informisali gde, šta i kod koga aplicirate, detaljno smo vam objasnili u nastavku teksta.

PRAVO NA NOVČANU NAKNADU ZA POMOĆ I NEGU DRUGOG LICA

Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ima osiguranik i korisnik penzije kome je zbog prirode i težine stanja povrede ili bolesti neophodna pomoć i nega drugog lica radi zadovoljenja osnovnih životnih potreba.

Potreba za pomoći i negom drugog lica postoji kada osiguranik ili korisnik penzije postane nepokretan, ako zbog težine i prirode trajnih bolesti i bolesnog stanja nije sposoban da se samostalno kreće u okviru stana uz upotrebu odgovarajućih pomagala, niti da se sam hrani, svlači, oblači, održava ličnu higijenu, kao i ako je slep.

Pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ostvaruje se kod Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje, podnošenjem odgovarajućeg zahteva i sprovođenjem postupka ocene zdravstvenog stanja od strane organa veštačenja Fonda.

Obrazac zahteva za ostvarivanje tog prava, kao i informacije o dokumentaciji koju je potrebno priložiti uz zahtev, možete pronaći na sledećem linku: Pomoć_i_nega_telesno_oštećenje_Zahtev_za_ostvarivanje_prava_na_novčanu_naknadu_za_pomoć_i_negu_drugog_lica_filijale

Uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica

Pravo  imaju lica koja su pravo na dodatak za pomoć i negu drugog lica ostvarila po propisima socijalne zaštite ili po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju i kod kojih je utvrđeno telesno oštećenje ili organski trajni poremećaj neurološkog i psihičkog tipa od 100% po jednom osnovu ili više oštećenja, s tim da nivo oštećenja iznosi 70% i više procenata po najmanje dva osnova.

Lica koja su pravo na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica ostvarila po propisima o penzijskom i invalidskom osiguranju pravo na uvećani dodatak za pomoć i negu drugog lica ostvaruju u visini razlike uvećanog dodatka za pomoć i negu  drugog lica i iznosa ostvarene naknade po propisima penzijskog i invalidskog osiguranja.

Potrebna dokumentacija

 • Zahtev
 • Nalazi lekara specijalista
 • Kopija lične karte i lična karta na uvid
 • Za osiguranike RF PIO dokaz o ostvarenom pravu na novčanu naknadu za pomoć i negu drugog lica
 • Za osiguranike RF PIO dokaz o postojanju telesnog oštećenja u navedenim procentima (ukoliko ga poseduju).

Preuzmite zahtev:Zahtev-za-uvecanu-TN-Soc

Centru za socijalni rad se podnosi zahtev za ostvarivanje prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica samo ako ovo pravo ne možete da ostvarite preko PIO fonda . Centru za socijalni rad se podnosi sledeća dokumentacija:

 • Očitana lična karta
 • Očitana zdravstvena knjižica
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uverenje Fonda PIO da podnosilac zahteva nije korisnik penzije ili da postupak za ostvarivanje penzije nije u toku, kao i potvrda o stanju u matičnoj evidenciji osiguranika
 • Uverenje PIO fonda da podnosilac zahteva ovo pravo nije ostvario po drugom osnovu.
 • Predlog za veštačenje od lekara opšte prakse (izabranog lekara) koji popunjava i takozvani obrazac broj 1 uz nalaz lekara specijaliste

Dokumentacija mora biti u originalu ili overena fotokopija. Ukoliko se ostvari pravo, ono počinje da važi od dana podnošenja zahteva i isplaćuje se retroaktivno.

Autor teksta:Dijana Ćolaković Filipović

medijski sadržaj broj:6

foto:P.F

Naziv projekta:“VESTI ZA LAKŠI I LEPŠI ŽIVOT OSI”

Glavni i odgovorni urednik:Predrag Filipović

Nosilac projekta:Medijska kuća I FM Topola, portal NOVINicE

Ostavite odgovor

Top