Vi ste ovde
Naslovna > Stari postovi > Svetski dan volontera

Svetski dan volontera

Povodom svetskog dana volontera 5. decembra okupili su se članovi Volonterskog centra Koraci iz Topole. U najkraćim crtama rećićemo vam šta je volonterski rad i čime se organizacija Volonterski centar Koraci Topola bavi. Volonterski rad u najširem smislu se definiše kao neprofitna i neplaćena aktivnost kojom pojedinci doprinose dobrobiti svoje zajednice i celog društva.

Volonterizam ima različite oblike i značenja, ali je ipak moguće odrediti neke ključne karakteristike onoga što određuje svaku volontersku aktivnost:

 • – dobrovoljni rad
 •  bez novčane nadoknade
 •  za dobrobit zajednice i/ili pojedinca koji nam nisu rod
 •  u neprofitnom sektoru

Volonterski rad je zasnovan na idejama samopomoć, uzajamne pomoći i fila- ntropije.Najčešće se sprovodi u okviru verskih, humanitarnih, socijalnih kao i nevladinih organizacija.

Volonterski rad je angažovanje pojedinaca i grupa koji dobrovoljno pristaju da pružaju usluge određenoj populaciji. Volonterske aktivnosti bi trebalo da budu od koristi i za one koji ih preduzimaju i za one kojima su namenjene.

Volonteri opisuju svoje angažovanje kao aktivnosti koje im donose lično zadovoljstvo zbog činjenice da su nekome pomogli ili učinili nešto dobro za zajednicu.

Motivi za volontiranjem se mogu podeliti u dve kategorije:

Motivi vezani za zadovoljenje sopstvenih potreba, kao što su:

 • želja da upoznaju druge ljude i steknu nova prijateljstva
 • potreba da dobiju podršku i razumevanje
 • ispunjavanje slobodnog vremena i prevazilaženje monotonije svakodnevnog života
 • potreba da postupaju u skladu sa svojim vrednostima i izraze svoja uverenja
 • želja za sticanjem novih znanja i veština
 • potreba za pripadanjem i prihvatanjem
 • mogućnost da pokažu svoju kreativnost
 • mogućnost dobijanja preporuke za buduće poslove
 • želja da se osećaju potrebnim i važnim
 • prilika za sticanjem samopouzdanja

Motivi okrenuti ka spolja ,odnosno ka drugima i zajednici:

 • želja da se pomogne drugima
 • potreba da se doprinese rešavanju nekog problema u zajednici
 • želja da se doprinese ukupnom razvoju društva
 • podrška pozitivnim promenama u zajednici
 • osećaj da nešto dugujemo zajednicii i da treba da se angažujemo ulažući svoje vreme i znanje.

Svaki volonter ima svoj razlog zašto se opredelio da se angažuje, a naš zadatak je da njegov motiv prepoznamo i uvažimo, pružajući mu mogućnost da zadovolji svoje potrebe.

Volonterski centar “Koraci” iz Topole postoji već 13 godina,tokom ovih godina okuplja veliki broj volontera koji su aktivni,veliki broj projekata je realizovan tokom ovog perioda. Ponosni su na projekat “Pomoć u kući deci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama”i „Pomoć u kući za stare“ koje je finansirala evropska unija, a koji je nakon okončanja podržan od strane naše opštine Topola i na taj način se i dalje realizuje.

Misija Volonterskog centra Koraci je osposobljavanje i osnaživanje građana za aktivno uključivanje u društveni život, smanjenje izolovanosti pripadnika ciljnih grupa (starih,roma i osoba sa različitim vrstama problema,) promocija solidarnosti,altruizma i humanosti.

Ostavite odgovor

Top